• вто. Мар 28th, 2023

АПЛИЦИРАЈТЕ ЗА СУБВЕНЦИИ ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ОЏАЦИ

Град Скопје денеска, вторник (20.04.2021 година), го објави јавниот повик за доделување субвенции на домаќинствата и на други субјекти за чистење оџаци, како една од мерките за намалување на последиците од загадувањето на воздухот. Новитет на овој повик е можноста граѓаните да аплицираат онлајн.

Со оваа мерка Градот Скопје ќе надомести дел од трошоците на домаќинства и на други субјекти за чистење на оџаците, во нето износ најмногу до 1.200 денари, а за субвенции можат да достават барање физички и правни лица чие живеалиште, односно седиште е на подрачјето на Град Скопје. 

Субвенциите важат и за исчистени оџаци од 01.01.2021 година, a Јавниот повик трае заклучно со 30.11.2021 година, и ќе биде реализиран по принципот „прв дојден прв услужен“, односно до исцрпување  на средствата во износ од  милион денари предвидени за оваа намена со Буџетот на Град Скопје за 2021 година.

Повеќе информации за јавниот повик можете да добиете на следната интернет врска – https://skopje.gov.mk/media/6729/javen-povik-cistenje-odzaci-2021.pdf

Целта на овој проект што Град Скопје континурано го реализира е намалување на загаденоста на амбиенталниот воздух во градот, особено со партикуларните честички (ПМ10 и ПМ2,5). Една од поголемите причини за емисија на овие честички е затоплувањето на објектите кои не се приклучени на централно греење, пред се, заради нецелосното и несоодветно согорување на огревното дрво, несоодветниот квалитет на дрвото и начинот на негово чување, употребата на стари, дотраени и технички неисправни печки, како и нередовно чистење и одржување на оџаците.

Познато е дека запуштените и неисчистени оџаци се голема опасност. Не само што загадувањето и емисијата на ПМ 10 честички е голема, туку се загрозува и безбедноста на корисниците ако не се спроведува редовно чистењето. Се препорачува оџаците да се чистат 3 пати годишно, двапати во текот на грејната сезона и еднаш кога е таа завршена.

За потсетување, Град Скопје оваа мерка ја реализираше и во 2018, 2019 и 2020 година, кога беа доделени околу 1000 субвенции.

Субвенции за чистење на оџаци 2021

Одржувањето на чисто и уредно Скопје е еден од предусловите за намалување на загадувањето и живот по поздрава животна околина. Затоа, Град Скопје нуди субвенции за чистење на оџаците на домовите.

Субвенциите се однесуваат на жителите и правните лица на град Скопје (општини Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Чаир, Шуто Оризари, Центар, Ѓорче Петров, Бутел и Сарај), а субвенциите се валидни за чистење на оџакот на истата адреса по личната карта или деловен субјект.

Максималниот износ на субвенцијата изнесува 1200 денари, а може да се аплицира на https://aplikacii.skopjelab.mk/odzaci.

 Она што ви е потребно од документи е:

  • Важечка лична карта
  • Доказ за правен субјект не постар од 6 месеци (за правни лица)
  • Трансакциска или жиро сметка
  • Потврда за чистење оџак од фирма/личност регистрирана за таа дејност
  • Фискална сметка не постара од 01.01.2021

*документите треба да бидат скенирани

Извор Град Скопје