• сре. Мар 29th, 2023

Општина Центар започнува акција за мерење на бучавата во локалите

Секторот за инспекциски работи, по големиот број на пријави на граѓаните на општината, започнува акција за мерење на бучавата во угостителските објекти, кафе-баровите и останатите локали.

Во наредниот период, овластени инспектори од Општина Центар, со помош на инструменти за мерење на бучава, ќе вршат зачестени контроли во сите угостителски локали, а особено во оние за кои од граѓаните до општината има пристигнато најмногу пријави.

Апелираме до кафе-баровите, рестораните и останатите угостителски објекти, како и до нивните управители и сопственици, да се воздржат од пуштање на гласна музика, да се придржуваат до постоечките правилници и да ги почитуваат законските решенија за дозволена гласност.

Доколку инспекторите на терен констатираат надминување на дозволеното ниво на гласност и се констатира непридржување до пропишаните гранични вредности, ќе се изречат соодветни казни и санкции во согласност со Законот за заштита од бучава во животната средина.

Извор Општина Центар