• сре. Мар 29th, 2023

Aмбициозни национални цели за намалување на влијанието на климатските промени

Сеп 15, 2021

Министерот за ЖСПП, Нуредини го отвори вториот ден од „Македонски енергетски форум 2021: Мапирање на енергетската иднина” (МЕФ). Истиот е насочен кон енергетската иднина на регионот и мапирање на енергетската иднина на земјите од Западен Балкан.

„Тоа е посебен знак кога МЖСПП е покането два пати во рок од една недела на форум за финансии и енергија. Тоа покажува дека го прифаќаме фактот дека животната средина е клучот за нашата иднина. Но, и дека климатските промени имаат значајно влијание врз нашата егзистенција. Меѓутоа она за што треба да се подготвиме се импликациите што ќе ги има врз нашите животи во иднината и егзистенцијата на нашите деца и идните генерации“ рече Нуредини.

Според Нуредини неодамнешните природни непогоди предизвикани од климатските екстреми, како што беа поплавите во Њујорк, пожарите што ги зафатија нашите шуми и слично, јасно покажуваат го покажуваат лицето на климатските промени и на потребата од концетрирање на ублажување на овие настани и градење на инфраструктура отпорна на последиците од климатските промени. 

Инвестирањето во ублажување и отпорност денес е всушност инвестиција. Истата ќе има долгорочно враќање за подобро да не подготви за овие настани во иднина. Покрај тоа, инвестицијата во адаптација е предуслов за нормално функционирање на општеството во многу блиска иднина. Тоа подразбира инвестиции во соодветна еластична инфраструктура, подобрени и ефикасни земјоделски методи. Но и планирано користење на земјиштето и просторно планирање, заштита на изворите на вода итн. Анализите покажуваат дека трошоците за ублажување на поплавите, финансиски се многу поголеми од трошоците за штетата што може да ја предизвикаат или за  потенцијална загуба на животи.

Нуредини укажа и на мошне амбициозниот Национален придонес кон договорот од Париз. Со тој договор како држава поставивме цел до 2030 година да ги намалиме емисиите на стакленички гасови за 52%. Или нето од 85% до 2030 година, во споредба со 1990 година. Во правец на постигнување на овие амбиции Нуредини информираше дека неодамна е усвоена Долгорочна стратегија за климатска акција. Се очекува до крајот на годината да биде донесен Законот за климатска акција. 

„За земја во транзиција звучи како многу амбициозен план. Сепак ние сме посветени да го зголемиме својот удел во производството на обновлива енергија. Со инвестирање во соларна енергија, енегија од ветер, но и во изградба на Чебрен. Тоа е голема ХЕ која треба да обезбедува повеќе од 300 мегавати елекрична енергија. А ќе игра клучна улога во балансирањето на нашата електрична мрежа. Понатаму, ние сме посветени да имаме разновидно портфолио за производство на енергија. Инвестирањето во гасоводите и инфраструктурата за дистрибуција на гас ќе помогне во транзицијата од нашите погонски горива РЕК Осломеј и особено од РЕК Битола. Наша цел е да го исклучиме РЕК Битола најдоцна до 2030 година“рече Нуредини. 

Од друга страна напуштањето на јагленот како гориво и инвестирањето во обновлива енергија има силно влијание и врз решавањето на проблемот со загадувањето на воздухот. 

“Треба да го разгледаме прашањето за енергетска ефикасност и поддршка на нашите граѓани да инвестираат во своите домови. Со ова не мислам само на индивидуалните домаќинства, туку и на многу институционални згради. Ги задолживме сите наши државни институции и им препорачавме на нашите општини да ги идентификуваат и мапираат сите згради што користат не користат еколошки системи за затоплување и каде што можат да инвестираат во енергетска ефикасност. Исто така, побаравме институциите да предвидат средства во нивниот буџет“ нагласи Нуредини.

На крај Нуредини ја нагласи потребата од поддршка од страна на развиените држави во процесот на енергетската транзиција.

„Кога станува збор за климатските промени, тоа е глобално прашање, а не локално. Затоа, од најголема важност е да се поддржат овие промени финансиски или само технички. И она што би сакал да го потенцирам е потребата да оствариме праведна транзиција за чија реализација верувам  и се надевам на помош од ЕУ особено ако целта е Европа да биде првиот јаглеродно неутрален континент, до 2050 година“ рече Нуредини.

Извор МЖСПП