• пет. Мар 31st, 2023

Најдоброто за општина Карпош – Душко Весковски

Во програмата Најдоброто за општина Карпош се претставени 5 клучни проекти за општината во наредните 4 години. Накратко ја претставуваме програмата на Душко Весковски, кандидат за градоначалник од редовите на СДСМ.

ИЗГРАДБА НА КАТНА ГАРАЖА ОКОЛУ КОМПЛЕКСОТ ТЦ „ЛЕПТОКАРИЈА“, СО ЗЕЛЕН ПАРК НАД ГАРАЖАТА

Со ова ќе се надмине предизвикот со недостиг на паркинг-простор во овој централен и најфреквентен дел од Општината. Со тоа ќе се реши долгогодишниот проблем со паркирањето на резидентите. Но и на посетителите на објектите во комплексот на ТЦ „Лептокарија“. Нудиме решение за овој предизвик:
• Катна гаража на просторот зад ТЦ „Лептокарија“.
Со реализацијата на овој проект не само што ќе се реши деценискиот проблем со паркирањето на автомобилите околу овој центар во срцето на Карпош туку ќе се збогати и хуманизира просторот околу објектот. Карпошани заслужуваат скапоценото време да го поминуваат со своите семејства во своите домови. Не да го трошат во потрага по место за паркирање. Во оваа насока, ќе ги испитаме можностите и потребите од воведување зонско паркирање. Но тоа би било само на критичните и високофреквентни места во Општината.

ИЗГРАДБА НА ДВЕ НОВИ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ И РЕКОНСТРУКЦИЈА/ОБНОВУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ КАПАЦИТЕТИ

Планираме да изградиме по една нова детска градинка во зоната покрај реката Вардар и на просторот околу некогашна „Алуминка“. Со тоа значително ќе се подобри капацитетот и квалитетот на грижата за најмладите карпошани. Тоа, пред сé, ќе значи згрижување на сите дечиња од предучилишна возраст што се на листите на чекање. Но и можност за отворање нови работни места. Новите детски градинки ќе бидат во согласност со најновите стандарди, енергетски ефикасни, со многу зеленило, и со површини за спроведување рекреативни и спортски активности на дечињата во текот на нивниот престој. Дополнително, во рамките на можностите и потребите, ќе извршиме и реконструкција на постојните капацитети во детските градинки. Се со цел подобрување на условите за вработените и за дечињата што се згрижени во нив.

ИЗГРАДБА НА ГОЛЕМИОТ ЗЕЛЕН ПАРК СПРОТИ НАСЕЛБАТА КАРПОШ 4

Активностите за реализација на овој заеднички проект со Град Скопје и сите јавни претпријатија се веќе започнати со расчистувањето на теренот што беше користен како дива депонија. Нашата цел е веднаш да продолжиме со реализацијата на овој проект, во заедничка координација со Град Скопје. Со тоа на површина од 60.000 м2 ќе се изгради ботаничка градина и рекреативни содржини и ќе се подобри квалитетот на урбаното живеење на карпошани. Ќе придонесе и за зголемувањето на зелените површини во Општина, за најмалку 15 % до крајот на 2025 година. Живееме и работиме во време на дигитализација и брз напредок на технологијата, но во ниеден момент не смееме да заборавиме на спортските и рекреативни активности, маалскиот живот, дружбите, детската смеа по парковите, првите симпатии на некоја „наша клупа“, пензионерските денови минати во дружба со пријателите и една партија шах, младите брачни парови со својата принова во количките… Паркот во Карпош 4 ќе биде токму тоа место каде што ќе секојдневието ќе добие поинаква димензија. Каде што ќе дозволиме времето да застане, барем за еден миг. Карпошани го заслужуваат тоа.

ОСНОВАЊЕ МЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ВО ОПШТИНА КАРПОШ

Преку реконструкција и адаптација на библиотеката „Другарче“, а во соработка со Градот Скопје и Агенцијата за млади и спорт, нашате цел е да основаме Младински Центар на Општина, каде што сите карпошани, а особено младите, ќе имаат можност да го зголемуваат и да го прошируваат своето знаење и да разменуваат мислења и искуства. Културниот живот е една од главните одлики на Карпош, а библиотеката „Другарче“ буди многу спомени кај многумина од нас и постарите генерации. Младите генерации заслужуваат да бидат дел од оваа приказна. Проектот предвидува екстерно реновирање и обнова на објектот, и негово внатрешно уредување. Зголемување на фондот на литература за сите возрасти, осовременување на читалницата, со овозможување дигитален пристап до одредена литература. Заживување на киносалата, изградба на сензорна соба со која ќе овозможиме инклузија на децата со попреченост. Како и создавање можности за реализација на голем број работилници, едукативни, културни и други настани.

ДИСПЕРЗИРАЊЕ И ПЛАНСКА ХУМАНА УРБАНИЗАЦИЈА НА ПРОСТОРОТ КОН ЗЛОКУЌАНИ И БАРДОВЦИ

Нашата цел е да не дозволиме урбаниот хаос предизвикан од непланската урбанизација и градежната инвазија што во минатото му се случи на Скопје да го окупира и нашиот Карпош. Свесни сме дека интересот за живеење во Карпош, во срцето на Скопје, е голем. Затоа преку дисперзирање и планска хумана урбанизација на просторот кон Злокуќани и Бардовци ќе овозможиме намалување на притисокот врз урбаниот дел од Општината, оставајќи силно посветени на заштитата на животната средина. Урбанизацијата на овој дел од Општината и Градот Скопје ќе биде изведена на начин што ќе обезбеди спречување на целосната бетонизација. Ќе создаде нови зелени површини и заштита на животната средина. Како дел од овој мега проект ќе биде и изградбата на зелен пазар во Бардовци. Тој ќе биде наменет, пред сé, за производителите на земјоделските производи од нашата Општина, кои се широко барани на пазарите во градот.

Извор