• пет. Мар 31st, 2023

Процент на целосно вакцинирано население против Ковид-19: Која држава води во трката до 17ти ноември?

Колкав процент од населението е целосно вакцинирано до овој момент?

Подоле се гледа приказ од процент од население кое е целосно вакцинирано.

Со сина боја се целосно вакцинирани, со портокалова боја се невакцинирани или нецелосно вакцинирани.

Убедливо води Малта со над 95 % целосно вакцинирано население. Веднаш по нив се Португалија, Исланд и Шпанија, со над 80 % целосно вакцинирано население. Над 70 % целосно вакцинирано население имаат и Ирска, Белгија, Италија, Англија, но и сите скандинавски земји (Данска, Норвешка, Финска и Шведска).

Од 60 % до 70 % целосно вакцинирано население имаат Франција, Германија, Швајцарија, Австрија, но и медитеранските земји Грција и Кипар, Тука се и балтичките Литванија и Естонија со нешто над и под 60 % целосно вакцинирано население.

Од 40 % до 50 % целосно вакцинирано население имаат Унгарија, Чешка, Словачка, Посла, Летонија и дел од балканските земји Словенија, Хрватска, Србија, Косово и Црна Гора. Тука е и Македонија со над 37 % целосно вакцинирано население.

Најмалку целосно вакцинирано население од Европските земји има Украина со нешто над 20 %. На дното се и балканските Босна и Херцеговина и Бугарија, со скоро 22 % и скоро 23 %, соодветно. Во последната група се наоѓаат и Белорусија, Молдавија, Романија и Русија.

Извор