• пет. Мар 31st, 2023

Жителите на Кисела Вода ќе учествуваат во изготвување на ЛЕАП за животна средина

Кои, според вас се десетте приоритетни проблеми за решaвање од областа на животната средина? Кои се двете главни причини кои негативно влијаат на животната средина во Општина Кисела Вода? Ова се дел од прашањата од анкетниот прашалник на кои жителите на Општина Кисела Вода можат да одговорат со цел учествуваат при изготвувањето на Локалниот еколошки акционен план за животна средина (ЛЕАП).

Во него, ќе се предвидат активностите на Општина Кисела Вода во областа на животната средина во наредните шест години.

Личните видувања за проблемите со кои граѓаните се соочуваат, каде ги гледаат причините за нивното настанување, ќе бидат добар показател при мапирањето на приоритетните еколошки проблеми и изнаоѓањето на соодветни краткорочни и долгорочни мерки за нивно разрешување. Токму затоа упатуваме јавен повик до нашите жители, претставниците на приватниот и јавниот сектор да одвојат време за да одговорат на поставените прашања и да дадат свој придонес при креирањето на, како највисок локален стратешки документ за Општина Кисела Вода за заштита, планирање и управување со животната средина во наредните шест години.

Анкетата можете да се поплни на следниов линк https://rb.gy/3sqizi, или може да се појде во најблиската месна заедница и да се пополни во печатена форма.

Извор