• вто. Мар 28th, 2023

Почнува нов проект за зачувување на биолошката разновидност, одржливо управување со земјиштето и развој на одржлив туризам

Дек 21, 2021

Mинистерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини и раководителот на Програмата на Обединетите Нации за животна средина (УНЕП) од Виена, Харалд Егерер, денеска го отворија воведниот состанок за ГЕФ/УНЕП проектот „Зачувување на биолошката разновидност, одржливо управување со земјиштето и развој на одржлив туризам во Северна Македонија“ (GEF7), најавувајќи ја неговата подготвителна фаза.

На состанокот беа презентирани предложените проектни цели, предлог проектните компоненти, очекуваните резултати, работниот план за спроведување на подготивтелната фаза, како и процесот на вклучување на засегнатите страни и постапките и барањата на GEF. Беше презентирана и состојбата со биолошката разновидност и деградацијата на земјиштето во нашата држава, како и статусот, планираните активности и перспективи идентификувани со нацрт планот за управување со НП Шар Планина.

Новиот проект е финансиран од Глобалниот фонд за животна средина (ГЕФ), а ќе се имплементира преку Програмата за животна средина на ООН (УНЕП) и Министерството за животна средина и просторно планирање. Истиот треба да даде поддршка во националните и локалните напори за постигнување на националните цели за неутралност на деградација на земјиштето и зачувување на биолошката разновидност во Северна Македонија, преку интегрирано управување со пределите.

Зголемувањето на територијата на заштитени подрачја во државата со прогласувањето во текот на изминатава 2021 г. на Осогово и од неодамна и Малешево за заштитен предел и дел од Шар Планина за национален парк ја достигна бројката од 13.8% од севкупната територија на државата, но допрва стои предизвикот за ставање на функција на механизмите за заштитаво заштитените подрачја. ГЕФ/УНЕП проектите се подолг период присутни во Република Северна Mакедонија, особено во делот на заштита на Шар Планина, но проектот ГЕФ 7 цели кон постигнување бенефити за природата на целата територија на државата и синергија со другите програми за заштита на природата кои се имплементираат кај нас.

Извор