• пет. Мар 31st, 2023

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И АНКЕТА ЗА УПС ДОЛНО ЛИСИЧЕ

Јавна презентација на Предлог УПС Долно Лисиче со разработка на блок 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 и 14, Општина Аеродром ќе се одржи на 17.02.2022 год. (четврток) со почеток во 18:00 часот во просториите на подрачно ОУ ,,Гоце Делчев’’ во село Долно Лисиче, Општина Аеродром.           

Анкетните листови за учество во Јавната анкета ќе се наоѓаат во просториите на Месна заедница Долно Лисиче, Општина Аеродром.

Во определениот рок сите заинтересирани правни лица и физички лица можат да достават забелешки и предлози по предлог на планот, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма.

Целиот документ може да го видите на:

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И АНКЕТА ЗА УПС ДОЛНО ЛИСИЧЕ

Извор