• пет. Мар 24th, 2023

Град Скопје започнува со реализација на европски проект за реупотреба на градежен отпад

Мар 23, 2022

Градоначалничката на Град Скопје, Данела Арсовска, денеска го потпиша договорот за почеток на реализацијата на европскиот проекот Re-Construct, за креирање и пилотирање екосистем за имплементација на циркуларен модел за справување со градежен отпад.

– Со помош на овој пилот проект за прв пат некоја единица на локална самоуправа ќе го отвори прашањето со третирањето на градежниот отпад и шут од рушење, изнаоѓање на начини за негова иновативна пренамена и негова повторна употреба. Главната цел е да се зголемат и подобрат капацитетите на Град Скопје за транзиција кон циркуларна економија и одржлива ре-употреба на градежен отпад преку идентификација на диви депонии, нивно следење и интервенции за справување со градежен отпад – изјави Арсовска на потпишувањето.

Градоначалничката Арсовска потенцираше дека со имплементацијата на овој проект се зголемува подготвеноста на градската администрација и јавните претпријатија за имплементирање на иновативни решенија за управување со градежен шут, што практично е отпочнување на процесот и подготвеноста за транзиција кон циркуларна економија, а истовремено се пренесуваат знаења, искуства и позитивни примери од успешни ЕУ региони во насока на градење капацитети.

Со реализација на овој проект, Град Скопје ќе добие развиен циркуларен модел за управување со градежен отпад преку вклучување на сите засегнати страни, ќе се намали бројот на диви депонии, а ќе обезбеди и трајно решавање на проблемот со диви депонии. Градот Скопје изминатиов период интензивно работеше на чистење на дивите депонии, а периодов работи на чистење на диви депонии и на приватни имоти.

Исто така, со проектот Градот Скопје ќе добие и развиена апликација за следење и мапирање на диви депонии, како и комплетна дата база на податоци за диви депонии, чија подготовка е веќе во тек.

Со реализацијата на овој проект ќе се зголеми рециклирањето на градежен отпад на територија на градот, ќе биде поставена оперативна механизација за преработка на градежниот отпад, а ќе бидат обучени 30 технички лица за управување со механизација за преработка на градежен отпад, 20 градежници за ре-употреба на градежен отпад, а ќе биде изготвен и прирачник за ре-употреба на материјали и градежен шут.

Извор