• чет. Јун 1st, 2023

Стартува реализацијата на проектот „Партерно уредување на локалитетот “Крст“ во с.Кучково

Општина Ѓорче Петров стартува со реализација на големиот проект „Партерно уредување на локалитетот “Крст“ во с.Кучково. Оваа атрактивна туристичко-рекреативна локација конечно ќе добие современ изглед. Партерно ќе се уредува површина од 5.456 m2.

Планирана е изградба на амфитеатар со вкупно радијално развиени 3 трибини кој ќе ги прими сите категории посетители од социолошки аспект и ќе обезбеди пријатен престој.

Во план е изградба и на две платформи чие димензионирање е според активностите и потребите на посетителите и монтажни тоалети.

При проектирањето на овој проект сериозно ќе се води сметка за постојната положба на високото зеленило за да се избегне негово уништување, а дополнително да се подобри просторот со ново зеленило. Во оваа насока, хортикултурно ќе се уредува површина од 1.750м2.

Ќе биде поставена и урбана опрема, односно корпи за отпадоци, паркинзи за велосипеди, дрвени клупи, брисолеи, како и пешачки и пристапни патеки кои водат до амфитеатарот и се дизајнирани со пристапни рампи за лицата со попреченост.

Локацијата ќе биде и осветлена со поставување улични светилки-канделабри и подни ЛЕД светилки.

Реализацијата на проектот  во с.Кучково-фаза 1(Еко Училница)“ како дел од договорот за грант ќе чини 4,247,773.35МКД со вклучен ДДВ.  Вредноста на целиот грант изнесува 27% од  вредноста на проектот за под-заем   “Реконструкција и изградба на различни улици во урбаните заедници во општина Ѓорче Петров”, а вкупните средства се обезбедни преку Проектната единица на Министерство за финансии и Втор МСИП проект  со финансиска поддршка од Светска Банка како грант за сиромашни области/социјална вклученост. 

Извор