• чет. Мар 30th, 2023

Цел Центар на точак, Е-велосипед и Е-тротинет

За поздрава животна средина и помал сообраќаен метеж- Полесно до велосипед, Е- велосипед и Е-тротинет!

Општина Центар- Скопје од 04.05.2022 година ја спроведува акцијата “Цел Центар на точак”, со која ќе се субвенционира 30% од цената за купување нов велосипед, Е-велосипед и Е-тротинет, но најмногу до 3.000 денари.

Секој полнолетен жител на Општина Центар што ќе купи велосипед, Е-велосипед или Е-тротинет започнувајќи од 04-ти мај, потребно е да ги достави следниве документи :

  • Копија од лична карта;
  • Копија од трансакциска сметка;
  • Фискална сметка со сметкопотврда или фактура за купен велосипед, Е-велосипед или Е-тротинет.

Барањата со комплетна документација се доставуваат во архивата на Општина Центар- Скопје , барака бр.6, почнувајќи од 04-ти мај. По доставувањето на документите, подносителите ќе бидат известени за редниот број на поднесокот и субвенционирањето.

Правото на субвенција е еднократно.

За сите дополнителни информации, граѓаните можат да се обратат на телефонскиот број 3203-639.

Барање за субвенција на велосипеди 2022

Барање за субвенција на е-велосипеди и е-тротинети 2022

Извор