• пет. Јун 2nd, 2023

Врбјанска шума

  • Home
  • Есенско пошумување во ПШС Галичица-Охрид

Есенско пошумување во ПШС Галичица-Охрид

Согласно предвидувањата во Посебните планови за стопанисување со шуми, ПШС Галичица – Охрид заврши со есенското пошумување на 7ха површина, во ШСЕ Врбјанска шума, оддел 37а, во рамки на сечиште.…